Team building

Chương trình Team Building cơ bản 2

By : 81 Views26/09/2018
Chương trình Team Building cơ bản 2

Chương trình Team Building cơ bản 2

                 Chương trình Team building mang đến những thứ thách bứt phá cho … Đọc thêm » “Chương trình Team Building cơ bản 2”

                 Chương trình Team building mang đến những thứ thách bứt phá cho mỗi cá nhân của doanh nghiệp, đồng thời mang màu sắc cá tính riêng biệt của mỗi cánh chim gắn kết lại với nhau tạo nên một tập thể đa sắc màu. Từ đó kiến tạo nên sự thành công và sáng tạo của tập thể doanh nghiệp năm qua và...Xem tiếp

KỊCH BẢN TEAM BUILDING CƠ BẢN

By : 98 Views26/09/2018
KỊCH BẢN TEAM BUILDING CƠ BẢN

KỊCH BẢN TEAM BUILDING CƠ BẢN

KỊCH BẢN TEAM BUILDING CƠ BẢN                 Chương trình Team building mang đến … Đọc thêm » “KỊCH BẢN TEAM BUILDING CƠ BẢN”

KỊCH BẢN TEAM BUILDING CƠ BẢN                 Chương trình Team building mang đến những thứ thách bứt phá cho mỗi cá nhân của doanh nghiệp, đồng thời mang màu sắc cá tính riêng biệt của mỗi cánh chim gắn kết lại với nhau tạo nên một tập thể đa sắc màu. Từ đó kiến tạo nên sự thành công và sáng tạo của tập...Xem tiếp

TỔ CHỨC SỰ KIỆN LÀ GÌ?

By : 100 Views26/09/2018
TỔ CHỨC SỰ KIỆN LÀ GÌ?

TỔ CHỨC SỰ KIỆN LÀ GÌ?

TỔ CHỨC SỰ KIỆN LÀ GÌ? Tổ chức sự kiện thực chất là việc tổ chức thực hiện các phần … Đọc thêm » “TỔ CHỨC SỰ KIỆN LÀ GÌ?”

TỔ CHỨC SỰ KIỆN LÀ GÌ? Tổ chức sự kiện thực chất là việc tổ chức thực hiện các phần việc cho một “SỰ KIỆN” diễn ra, từ khi nó bắt đầu hình thành trong ý tưởng cho đến khi nó kết thúc. Sự kiện (Event) là một hoạt động có chủ đích diễn ra tại một thời điểm nhất định, tại một địa điểm nhất...Xem tiếp

TEAM BUILDING LÀ GÌ?

By : 493 Views26/09/2018
TEAM BUILDING LÀ GÌ?

TEAM BUILDING LÀ GÌ?

TEAM BUILDING LÀ GÌ? Hãy cùng tìm hiểu xem Team building (Xây dựng đội ngũ) là gì? Team building thực … Đọc thêm » “TEAM BUILDING LÀ GÌ?”

TEAM BUILDING LÀ GÌ? Hãy cùng tìm hiểu xem Team building (Xây dựng đội ngũ) là gì? Team building thực chất là một khóa học (thông thường được tổ chức ngoài trời) dựa trên các trò chơi khác nhau để cho học viên (những người tham gia) trải nghiệm các tình huống trước sau dựa trên các câu hỏi của giảng viên (facilitator)...Xem tiếp