Vietnam Airlines KM “Mua 2 vé người lớn – Miễn phí 1 vé trẻ em đi kèm”

Vietnam Airlines trân trọng thông báo chương trình khuyến mại mới: “Mua 2 vé người lớn – Miễn phí 1 vé trẻ em đi kèm”

Áp dụng trên các đường bay từ Việt Nam đến Bangkok, Singapore, Kualar Lumpur.

Hiệu lực mua vé và khởi hành: Từ ngày 05/06/2018 đến 31/03/2019.

 

Tin Liên Quan